VIII Weekend Architektury w Gdyni

VIII Weekend Architektury w Gdyni

Pasjonaci architektury, a zwłaszcza miłośnicy modernizmu spotkają się 6-9 września 2018 r. w Gdyni podczas VIII Weekendu Architektury. Spacery tematyczne, prelekcje, debaty, warsztaty, a nawet projekcje filmowe przygotowali organizatorzy tegorocznej edycji wydarzenia.

Kooperacja to hasło przewodnie VIII Weekendu Architektury.

– Bez niej trudno jest wyobrazić sobie efektywne funkcjonowanie biur architektonicznych, skuteczne wdrażanie ambitnych planów rozwoju i rewitalizacji miast, dzielnic, czy realizację zaawansowanych projektów na styku publiczno-prywatnym. Bez współpracy mieszkańców, urbanistów, architektów i społeczników byłoby to niemożliwe – mówi Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, która jest współorganizatorem Weekendu Architektury.

Pojęciu kooperacji w procesie tworzenia współczesnej architektury poświęcone będą dwie prelekcje. W niedzielę 9 września prelegenci omówią przykłady kooperacji w zakresie architektury gdyńskiej. 7 września natomiast przedstawią przykłady kooperacji w architekturze II RP.

Gdyńskie wydarzenie gościć będzie wybitnych architektów i znawców modernizmu, którzy przedstawią różnorodne wystąpienia. 7 września Kazimierz Butelski opowie o „Architekturze humanitarnej w ujęciu polskim i chilijskim”. Grzegorz Piątek przedstawi temat „Jak Warszawa odkryła, że może mieć przestrzeń publiczną”, Michał Stangel skupi się na „Przestrzeni wspólnej – projektowanie partycypacyjne”, Maria Piradoff-Link omówi „Życie między budynkami — Kreatywny Bankowiec”. Gościem specjalnym tegorocznego Weekendu będzie polski architekt prof. dr hab. Bolesław Stelmach, który 9 września (niedziela) 2018 r. wystąpi z wykładem „Notacje Czasu. Teatr w budowie”. Na zakończenie prelegenci, a także zaproszeni eksperci i architekci wspólnie zastanowią się nad problemem partycypacyjnego projektowania przestrzeni wspólnej w mieście.

Część wykładów i prelekcji poświęconych architekturze modernizmu międzywojennego odbędzie się w zabytkowym budynku Konsulatu Kultury, czyli dawnym Domu Marynarza. Budynek z 1936 r. został niedawno zmodernizowany i ma stanowić ośrodek wydarzeń kulturalnych. Zaprojektował go warszawski architekt Stanisław Płoski, na zamówienie oraz ze środków szwedzkiej instytucji Opieka nad Marynarzami Szwedzkimi.

Ważnym punktem Weekendu są spacery tematyczne, które stanowią doskonałe uzupełnienie wykładów, gdyż pozwalają przyjrzeć się budynkom nierzadko omawianym podczas wydarzenia. Po modernistycznej zabudowie oprowadzą uczestników architekci, znawcy Gdyni i przewodnicy modernistyczni. Oficjalnego otwarcia „Weekendu Architektury” dokona arch. Grzegorz Mika w trakcie spaceru śladami twórczości warszawskich architektów w Gdyni. W tym roku uczestnicy zwiedzą m.in. architekturę Oksywia, modernistyczne dachy i tarasy, gdyńską architekturę willowo-mieszkaniową i obejrzą przykłady łączenia architektury z rzemiosłem. Wykłady uzupełnią projekcje filmowe – Obywatelka Jane. Walka o miasto, Barbicania, Wielka Architektura (Big Time), Hawana – sztuka budowania ruin, Nowy Frankfurt (Edycja Bauhaus).

Ważnym punktem programu jest debata miejsko-architektoniczna o modernizowaniu powojennej architektury organizowana wspólnie z Biennale Traffic Design (8 września, godz. 17:00-19:00).

Weekend Architektury organizowany jest co roku przez Miasto Gdynię oraz Agencję Rozwoju Gdyni.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Uczestnicy prelekcji proszeni są jedynie o internetowe zgłoszenie swojej obecności.

Szczegółowy program VIII Weekendu Architektury.

Rozbudowa portu

Rozbudowa portu

Morski Port Gdynia przygotowuje się do budowy nowego terminala kontenerowego głębokowodnego. Umożliwi on cumowanie do trzech statków o długości nawet 490 m. Uniwersytet Gdański przygotuje dokumentację środowiskową pod tę inwestycję.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zbadają i przeanalizują warunki środowiskowe dla jednej z największych inwestycji Portu Gdynia – Portu Zewnętrznego. Zakres analiz obejmuje inwentaryzację awifauny (ptaków) przebywającej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka, ichtiofauny (ryby) oraz organizmów bentosowych żyjących na dnie akwenu przeznaczonego pod inwestycję.
Przedstawiciele zarządu gdyńskiego portu i Uniwersytetu Gdańskiego na początku sierpnia br. podpisali umowę w tej sprawie.

– To pierwsza umowa z serii umów, w tej chwili mówimy o umowie, która będzie określała warunki środowiskowe przyszłego Portu Zewnętrznego. To terminal kontenerowy głębokowodny z możliwością obsługiwania wszystkich największych statków, które tutaj są w stanie dotrzeć. Zakładając, że w terminalu będzie pracować około 700-800 osób, to wygeneruje w całym obszarze kraju co najmniej kilkanaście tysięcy miejsc pracy – mówi Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Pracownicy uniwersytetu w dokumentacji mają sprawdzić wpływ budowy Portu Zewnętrznego na obszary sieci Natura 2000. Port Zewnętrzny będzie przedłużeniem Nabrzeża Śląskiego i ma sięgać na ponad 1,5 kilometra w głąb morza. Jego nabrzeże o długości 1,5 kilometra da możliwość jednoczesnego zacumowania trzech statków o długości nawet 490 metrów. Na końcu Portu Zewnętrznego planowany jest terminal LNG z elektrownią gazową, który m.in. ma umożliwiać bunkrowanie statków. Projekt zakłada także budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych jednostek. Wszystko po to, żeby znacząco zwiększyć obroty i ilości przeładowanych towarów w Porcie Gdynia. Budowa portu potrwa do 2028 r.

Raport ekspertów europejskich o Sea City

Raport ekspertów europejskich o Sea City

Eksperci europejskiej organizacji Urban Land Institute wydali raport poświęcony nowej dzielnicy Gdyni – Sea City. To efekt lutowej wizyty europejskich urbanistów, podczas której razem z miejskimi specjalistami, omawiali najlepsze kierunki rozwoju tej części miasta.

Raport zawiera opracowania międzynarodowego grona ekspertów ULI dotyczące wyzwań i możliwości stojących przed Śródmieściem Morskim. Specjaliści europejscy rolę niekwestionowanego lidera projektu przypisali miastu, który jest organizatorem dialogu pomiędzy inwestorami, deweloperami a mieszkańcami, dbając o równomierne zagospodarowanie terenu odpowiadającego na oczekiwania jak najszerszego grona społeczeństwa.

– Gdynia ma w sobie magnetyzm wielkiego miasta, a do tego oferuje możliwości już rzadko spotykane w dużych ośrodkach. Nieczęsto ma się możliwość zainwestowania w tereny położone w samym centrum aglomeracji i zrobienia czegoś naprawdę wielkiego i ważnego – czytamy w raporcie przygotowanym przez Urban Land Institute.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni uważa, że ten raport zwiększy rozpoznawalność Gdyni jako miejsca inwestycji na arenie międzynarodowej.

– Grono ekspertów światowej klasy potwierdza, że mamy w Gdyni projekt, który jest absolutną perłą. Dla mnie osobiście ogromne znaczenie ma to, jak silnie w raporcie zaakceptowano konieczność godzenia interesów i szukania dobrych rozwiązań, które pozwolą nadal harmonijnie łączyć jednoczesny rozwój miasta, wraz z jego najbardziej prestiżową dzielnicą i portu – podsumowuje wiceprezydent Gruszecka-Spychała.

Członkowie ULI sukces zagospodarowania nowej dzielnicy uzależniają od jej dostępności i otwartości na wszystkich mieszkańców. Pomóc ma w tym m.in. zabudowa o mieszanym przeznaczeniu i organizacja ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. Sposobem na jak najszybsze ożywienie nowej dzielnicy ma być wykorzystanie zachowanych na tym obszarze budynków, jak np. magazyn lodu z okresu międzywojennego. Takie miejsca mogą być wykorzystanie, zdaniem ekspertów, do prowadzenia działalności artystycznej, organizacji spotkań, warsztatów i konsultacji.

ULI jest prestiżową, międzynarodową organizacją zrzeszającą na całym świecie ponad 40 000 urbanistów, architektów, ekspertów z rynku nieruchomości oraz inwestorów. Członkowie organizacji w lutym 2018 r. odwiedzili Gdynię i omawiali kwestię zagospodarowania ponad 71 ha działki sąsiadującej bezpośrednio z Zatoką Gdańską.

fot. Michał Kowalski/Urząd Miasta Gdyni

Sea Tower jako symbol miasta przyszłości

Sea Tower jako symbol miasta przyszłości

Charakterystyczny budynek Sea Towers ze Śródmieścia Morskiego, dzięki głosom internautów, pojawi się na planszy fantastycznej gry Solar City. Budynek zmieniony zostanie w Podniebny Ogród, dzięki czemu przyczyni się do odbudowy zniszczonego środowiska.

Gra rozgrywa się w przyszłości, w roku 2035. Eksploatacja i degradacja środowiska doprowadziły do upadku dotychczasowej cywilizacji. Rozpadły się państwa, a ludzkość zaczęła tworzyć mniejsze społeczności o rodowym charakterze. Gracze będą mieli za zadanie pomóc w odbudowie miasta przyszłości i zdegradowanego środowiska. Każdy z uczestników będzie wykupywał miejskie nieruchomości i zamieniał je na źródła ekologicznego pożywienia oraz odnawialnej energii. Celem gry jest zebranie jak największej liczby punktów solarnych. To one symbolizują postęp oraz siłę gracza w nowoczesnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska świecie.

Za produkcję gry odpowiedzialne jest studio Games Factory. Twórcy gry umieścili w grze nowoczesne, zielone budynki publiczne, które będą odgrywały bardzo ważną rolę. Zostaną przekształcone w Podniebne Ogrody. Dzięki nim gracze będą zbierali punkty solarne i rozpoczną odbudowę środowiska naturalnego, niemal doszczętnie zniszczonego przez cywilizację.

O tym, jakie to będą budynki zadecydowali internauci. Na portalu zagramw.to wybierali spośród obiektów charakterystycznych dla 6 polskich miast – Gdyni, Wrocławia, Katowic, Poznania, Warszawy i Krakowa. 1079 głosami wygrało gdyńskie Sea Towers.

Games Factory zobowiązało się do ekologicznej działalności również w świecie rzeczywistym. Za każdą sprzedaną grę chcą zasadzić drzewo przyczyniając się do walki z zanieczyszczeniem środowiska.

Fot. gamesfactory.pl

W Gdyni o Wizji Rozwoju

500 prelegentów, 96 paneli dyskusyjnych i 17 bloków tematycznych. Największe wydarzenie gospodarcze północnej Polski zorganizowane w Gdyni gromadzi ekspertów strategicznych obszarów gospodarki. Poznamy również pomysły poprawiające komfort życia w mieście.

Tematyka Forum, które odbywa się 25-26 czerwca br. w Gdyni, koncentruje się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Gośćmi honorowymi Forum są Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.
Uczestników Forum powitał Premier RP, Mateusz Morawiecki, który nazwał Gdynię miastem-symbolem II Rzeczpospolitej. Historię miasta przypomniał również prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

– Gdynia to miasto nowoczesne, dumne ze swej historii. Gdy mówimy o wizji rozwoju, to nie ma w Polsce lepszego miejsca, by poszukać historycznego przykładu. Gdy spojrzymy na karty historii naszego miasta, to właśnie Gdynia, w niezwykle trudnych czasach stała się miejscem spełnionych marzeń o zagospodarowaniu dostępu do morza. Gdynia to także dziś miasto, które wykorzystuje swój potencjał, także dlatego, że w wymiarze lokalnym realizuje wizję rozwoju – mówił prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

Uczestnicy Forum to przedsiębiorcy, parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji gospodarczych. Wśród omawianych tematów na Forum są zagadnienia dotyczące ekomobilności, e-gospodarki, budownictwa, energetyki, automatyzacji, robotyzacji polskiego biznesu oraz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Pierwszego dnia przedstawiciele firm energetycznych – PGE, Enea, Tauron Dystrybucja i Energa-Operator oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia pierwszego polskiego samochodu użytkowego w technologii bezemisyjnej.
Przedstawiciele gdyńskiego samorządu będą uczestnikami paneli tematycznych. Wojciech Szczurek weźmie udział w rozmowie poświęconej doświadczeniom opozycyjnym i ich wpływie na uwolnienie potencjału gospodarczego Polaków. Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni zabierze głos w debacie dotyczącej kierunków rozwoju obszaru transportu, spedycji i logistyki, a Bartosz Bartoszewicz w panelu dotyczącym obszarów inwestowania w e-gospodarce. Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni będzie rozmawiała o rządowym programom Mieszkanie + i Dostępność +.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną innowacyjne pomysły podnoszące atrakcyjność współczesnych miast biorące udział w konkursie Smart City Hackathon – Wizja Rozwoju. Organizatorzy czekają na propozycje rozwiązań poprawiających komfort życia mieszkańców we współczesnych miastach. Nagrodę dla najlepszego pomysłu przyznawać będzie jury oraz publiczność.

Fot. Karol Stańczak/Urząd Miasta Gdyni

Jakie będzie jutro miasta

Jakie będzie jutro miasta

O przyszłości miast jako ważnego ośrodka w życiu jego mieszkańców, roli jaką powinny pełnić w obszarze społecznym oraz odpowiedzialności urbanistów i samorządowców za ich rozwój dyskutowali w Gdyni uczestnicy VI Kongresu Urbanistyki Polskiej. Omawiano również tematy związane ze nową dzielnicą Gdyni – Śródmieściem Morskim – dotyczące zależności między rozwojem portu i miasta portowego oraz rewitalizacji przestrzeni jako sposobu na ożywienie tych części miasta.

„Jutro miasta” – temat tegorocznego Kongresu – nawiązywał do tytułu jednego z pierwszych manifestów urbanistycznych kształtujących współczesne myślenie o mieście, autorstwa Ebenezera Howarda „Miasta-ogrody jutra” („Garden Cities of Tomorrow”).
Uczestnicy trzydniowego wydarzenia, 20-22 czerwca br., zastanawiali się podczas pięciu paneli dyskusyjnych, jak będą funkcjonować nasze miasta za dekadę czy ćwierćwiecze. Urbaniści próbowali odpowiedzieć na pytanie, co mogą zrobić, aby funkcjonowały lepiej i stawały się miejscem realizacji życiowych aspiracji swoich mieszkańców. Samorządowcy debatowali nad sposobami podniesienia jakości życia w miastach oraz roli i miejscu samych mieszkańców w lokalnych społecznościach.

Uczestnicy Kongresu brali udział również w 12 panelach tematycznych usytuowanych w różnych przestrzeniach miejskich w Gdyni. Podczas tych spotkań omawiali m.in. problem wykorzystania wody i błękitno-zielonej infrastruktury, rolnictwa miejskiego i ogrodów otwartych dla wszystkich, projektowania przestrzeni dla szerokiego grona użytkowników – seniorów, dzieci, osób niepełnosprawnych. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło problematyki związanej ze Śródmieściem Morskim – rewitalizacji ożywiającej puste przestrzenie miejskie, nowego wykorzystania obiektów przemysłowych w przestrzeni miasta, a także rozwoju miast portowych i portu w strukturze aglomeracji.

– Gdynia to dla urbanisty miasto marzenie – nieczęsto urbanista ma szansę narysować miasto na kartce, a potem zbudować je według tego planu. A tak właśnie powstała przedwojenna Gdynia, dzisiejsze historyczne śródmieście – mówi dr inż. arch. Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. – My, dzisiejsi planiści w Gdyni nie mamy już tak łatwo, ale nadal stają przed nami wyzwania inspirujące urbanistów w całej Europie. I nie tylko Europie. Budujemy przecież Śródmieście Morskie, gdyński waterfront.

Organizatorem Kongresu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich. Kongres Urbanistyki Polskiej nie jest pierwszym wielkim wydarzeniem związanym z kreowaniem trendów architektonicznych , który odbywa się w Gdyni. Cztery lata temu miasto gościło jubileuszowy, 50. Międzynarodowy Kongres Urbanistów. Od trzech lat organizowana jest też Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki z udziałem młodych profesjonalistów z całego świata, których kształcą fachowcy o międzynarodowej renomie.

Fot. Jan Ziarnicki/Urząd Miasta Gdyni

Marka Sea City

Śródmieście Morskie – dzielnica Gdyni, która zmienia się na naszych oczach, wzbudza coraz szersze zainteresowanie u naszych zagranicznych sąsiadów. Odwiedzają ją zorganizowane grupy eksperckie, ale także gdynianie i turyści zainteresowani rozwojem miast.

Rewitalizacja tak dużego obszaru poprzemysłowego, położonego w sąsiedztwie centrum miasta, jest szansą dla odważnych i kreatywnych inwestorów oraz wyzwaniem dla władz miasta. Teren Śródmieścia Morskiego posiada dodatkowy atut – bezpośrednie położenie w sąsiedztwie Zatoki Gdańskiej. Takie obszary przyciągają najlepsze pracownie architektoniczne, a dzięki ich kreacjom, szybko stają się wizytówkami miast. Śródmieście Morskie, na którym stare miesza się z nowym, odwiedza wiele zainteresowanych urbanistyką turystów oraz zorganizowanych grup eksperckich. 15 maja br. Śródmieście Morskie odwiedzili pracownicy naukowi i studenci Politechniki w Osnabrück. Zobaczyli teren Mola Rybackiego, gdyński InfoBox, Port Morski, w tym Elewator Zbożowy oraz Gdyńskie Centrum Filmowe.

– Gości bardzo zainteresowała architektura postoczniowa, która zaczyna już doskonale współpracować z nowymi budynkami powstającymi na tym terenie – mówi Jacek Debis, dyrektor projektów strategicznych w Agencji Rozwoju Gdyni, , która przygotowała tour architektoniczny pod potrzeby gości . – Śródmieście Morskie zaczyna być rozpoznawalną marką wśród urbanistów, architektów i inwestorów w Europie. Gościmy wiele zorganizowanych grup, które chcą zobaczyć ten niepowtarzalny moment w życiu miasta, kiedy tworzy się nie pojedyncze budynki, ale całą dzielnicę.

Przez Śródmieście Morskie przebiegała również trasa Festiwalu Open House Gdynia. Przez jeden weekend w roku organizatorzy otwierają przed miłośnikami architektury drzwi lokali użytkowych i doskonale zaprojektowanych domów prywatnych. Festiwal ukazuje transformacje, którym ulega przestrzeń publiczna i odkrywa obecny charakter miasta. Uczestnicy festiwalu mogli się wybrać na wycieczkę rowerową po porcie, zwiedzić dawną siedzibę Dalmoru, czy zajrzeć do wnętrza Kapitanatu Portu, skąd zawiaduje się ruchem jednostek pływających.

O tożsamości miast rozmawiano w Gdyni

O tożsamości miast, ich rozwoju i sile oddziaływania na gospodarkę rozmawiali uczestnicy drugiej edycji konferencji Real Estate Impactor organizowanej w Gdyni przez dziennik „Rzeczpospolita” we współpracy z miastem.

Tematem tegorocznej konferencji została „Tożsamość miast – siła rażenia w globalnym świecie”. Zgodnie z najnowszymi trendami inwestorzy wybierając miejsce pod swoje inwestycje kierują się analizą potencjału poszczególnych miast, a nie krajów, czy regionów, jak to miało miejsce wcześniej. Tworzą swoje inwestycje w odniesieniu do realnych potrzeb mieszkańców, a nie biznesu, czy gospodarki. To miejsca, w których żyje się najwygodniej wygrywają w rankingach popularności.
Gdyńska konferencja zgromadziła ekspertów i samorządowców, którzy współtworzą współczesne miasta, wspomagają ich rozkwit i budują ich potencjał. Do Gdyni przyjechali m.in. profesor Daniel Bell, dziekan szkoły politologii i administracji publicznej na chińskim Uniwersytecie Shandong czy Richard Kokhuis, który pracuje dla holenderskiego Enschede. Profesor Bell opowiadał o etosie miasta, jako wyznacznika miejsca określającego i budującego jego tożsamość. Podczas jednego z paneli uczestnicy, a wśród nich również Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, zastanawiali się jakie znaczenie dla rozwoju miasta ma jego tożsamość.

– Dzisiaj w bardzo wielu miastach na świecie dyskutuje się o tożsamości i historii, o więzi którą budują mieszkańcy miasta jako o czynnikach rozwojowych. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja, która nadała wyzwaniom Gdyni światowej perspektywy wzmocniła nas w przekonaniu o działaniach, które podejmujemy dla rozwoju miasta – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – To kolejna konferencja, którą staramy się porównywać doświadczenia gdyńskie i doświadczenia światowe, by lepiej rozwijać nasze miasto – dodał prezydent Szczurek.

Richard Kokhuis w swoim wystąpieniu opowiedział o specyfice miast holenderskich. Wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała wzięła udział w debacie dotyczącej procesu tworzenia lepszych przestrzeni miejskich. Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzenne miasta, uczestniczył w panelu dot. sztuki łączenia historii z nowoczesnością podczas tworzenia planów.
Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta gala, na której wręczono nagrody Real Estate Impactor przedstawicielom samorządów, instytucji miejskich i deweloperów stojących za najciekawszymi i najbardziej udanymi projektami, które każdego dnia poprawiają jakość życia w miastach.

Waterfront II

Już niedługo z krajobrazu Śródmieścia Morskiego zniknie Centrum Gemini usytuowane w pobliżu Skweru Kościuszki. Inwestor złożył wniosek o wyburzenie tego budynku.

Firma Vastint, inwestor kompleksu Waterfront I, w ramach którego przy nabrzeżu Prezydenta powstał hotel Courtyard by Marriott oraz 11-kondygnacyjny budynek biurowy, rozpoczyna drugi etap inwestycji. Waterfront II powstać ma w obrębie ulic Waszyngtona, Hryniewickiego i Jana Pawła II. Na prawie 75 tys. m kw. ulokowane zostaną budynki mieszkalne, biurowe i usługowe, hotel oraz kino. Inwestor podkreśla, że ważnym elementem koncepcji mają być pasaże z ogólnodostępnym skwerem oraz architektura krajobrazu pozwalająca mieszkańcom i turystom cieszyć się niepowtarzalnym położeniem tego terenu. Inwestor zapowiedział, że stworzy miejsce przyjazne do pracy, wypoczynku i relaksu oraz mieszkania. Projekt zabudowy Waterfront II, przygotowany pracownię JEMS Architekci, nawiązuje do modernistycznej i białej zabudowy Gdyni.

Teren ulokowany w pobliżu Skweru Kościuszki, który jest miejscem koncertów, festiwali i innych kulturalnych wydarzeń, ma stanowić dodatkową atrakcję oraz alternatywę spędzania wolnego czasu. Dzięki tej inwestycji centrum miasta coraz bardziej przybliży się do Zatoki Gdańskiej, a mieszkańcy będą bawić się, pracować, wypoczywać i mieszkać w pobliżu morza.

Port od strony morza

Od końca kwietnia ruszają rejsy wycieczkowe Żeglugi Gdańskiej. Z Gdyni można wybrać się w podróż na Hel, a także od strony zatoki zwiedzić trzeci największy port morski w Polsce.

W sezonie wiosennym i letnim statki pasażerskie kursują kilka razy dziennie. Wycieczki po wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczynają się pod koniec kwietnia i trwają do końca września. Turyści mają do wyboru kilkanaście różnych kierunków. Z Żeglugą Gdańską można przemierzyć Mierzeję Wiślaną, Zatokę Gdańską, a nawet dotrzeć do Kaliningradu.

Szczególnie polecamy rejsy po Zatoce Gdańskiej i zwiedzenie Portu Marynarki Wojennej, Stoczni Marynarki Wojennej i Stoczni Nauta. Jest to jedyna okazja do podejrzenia z bliska tych przedsiębiorstw, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Z  pokładu statku doskonale będziemy widzieli jak zmienia się  i rozwija Śródmieście Morskie. W Porcie Marynarki Wojennej zobaczymy wielkie okręty wojenne oraz mniejsze jednostki, a nawet łódź podwodną. W pobliżu Południowego Molo będzie można podziwiać  zakotwiczone w porcie statki oraz instalacje portowe. Po drodze miniemy Basen Węglowy, gdzie odbywają się przeładunki węgla na większe jednostki. Rejs prowadzi w kierunku portu przeładunkowego kontenerów. Podróż wzbogaci i ubarwi swoimi opowieściami przewodnik, który przedstawi historię portu, wyjaśni jakie budynki i statki mijamy, a także zdradzi wiele ciekawostek związanych z obserwowanymi terenami.

Zatem – Ahoj przygodo i wyruszamy w rejs.