Read More

Gdynia dba o środowisko

Gdynia zobowiązała się do poprawy stanu środowiska, czyli dbałości o jakość powietrza, wody, gospodarki odpadami, walki z hałasem i wspierania bioróżnorodności. Jako pierwsze miasto w Polsce dołączyła do Green City Accord – europejskiej inicjatywy zobowiązującej miasta do poprawy stanu środowiska.

Green City Accord to inicjatywa powołana w październiku 2020 roku przez Komisję Europejską, która ma zachęcić miasta w całej Europie do troski o środowisko i przyjmowania tych samych, wysokich standardów ekologicznych. Green City Accord jest porozumieniem, w ramach którego samorządy dobrowolnie zobowiązują się do działań na rzecz czystego środowiska. Sygnatariusze zobowiązują się do tworzenia miast, w których mieszkańcy będą oddychali czystym powietrzem, cieszyli się czystą wodą, korzystali z terenów zielonych i nie byli narażeni na duży hałas. Wśród priorytetów jest także prowadzenie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.

– Idee towarzyszące porozumieniu Green City Accord są dla nas jednym z priorytetów zarządzania miastem. Jako pierwsi w Polsce dołączamy więc do tego porozumienia europejskich samorządów. Dziś rozwój miast musi oznaczać otwarcie na innowacje, wdrażanie rozwiązań, które chronią przyrodę i klimat. Dbałość o środowisko, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed naszym i kolejnymi pokoleniami. To, że rozwój musi iść w parze z ekologią zauważyliśmy już lata temu. W Gdyni zwracamy uwagę na to, jak prowadzić miejskie działania i inwestycje oraz projektować nowe przestrzenie z myślą o lokalnym środowisku. Zagospodarowujemy wody opadowe, termomodernizujemy budynki, wspieramy i promujemy odnawialne źródła energii, edukujemy najmłodszych. Nie boimy się innowacyjnego podejścia, które pozytywnie wpływa na nasze otoczenie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Jak na razie do Green City Accord przystąpiło ponad 20 europejskich miast, w tym m.in. Oslo (Norwegia), Lahti, Turku i Helsinki (Finlandia), Lille (Francja), Saragossa (Hiszpania), Braga (Portugalia) czy Cesena (Włochy). Gdynia to pierwsze miasto w Polsce, które wspólnie z nimi będzie formułować ambitne cele dotyczące ochrony środowiska w najbliższych latach. Dzięki tej współpracy Gdynia będzie mogła skorzystać z doświadczeń innych samorządów i liczyć na ich wsparcie, a także zyska dostęp do wiedzy technicznej i nowe możliwości finansowania projektów.

Gdynia na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała wiele proekologicznych projektów, które podnoszą jakość środowiska w mieście. W trosce o jakość powietrza samorząd od lat prowadzi proces likwidacji pieców węglowych w budynkach i lokalach komunalnych, a także udziela dotacji na instalacje niskoemisyjnych źródeł ciepła w prywatnych obiektach. Gdynianie mogą też korzystać z dofinansowań na montaż odnawialnych źródeł energii. Cyklicznie przeprowadzane są termomodernizacje miejskich budynków. Samorząd inwestuje również w nowoczesną i zeroemisyjną flotę gdyńskiej komunikacji miejskiej. Od kilku lat samorząd konsekwentnie wprowadza do miasta tereny zielone. Powstają łąki kwietne, ogrody kieszonkowe, ogrody deszczowe, zielone dachy, pasaże roślinne czy stawy hydrofitowe. Z programu miejskich dotacji mieszkańcy mogą pozyskiwać środki na zakładanie ogrodów deszczowych. Innowacyjnym projektem było założenie miejskiej pasieki na dachu budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego, a przyrodniczą edukację mieszkańców zapewnia co roku m.in. akcja „Zapraszamy ptaki do Gdyni”, dzięki której przybywa budek lęgowych i karmników dla ptaków.
Inicjatywa Green City Accord jest realizowana przez konsorcjum składające się z Eurocities, ICLEI i Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

fot. mat. prasowy / ec.europa.eu