Read More

Gdynia – miasto uczące się

Gdynia, jako jedyne miasto w Polsce, jest członkiem Globalnej Sieci Miast Uczących się UNESCO. Jej celem jest wspieranie rozwoju edukacji formalnej i nieformalnej wszystkich mieszkańców na każdym etapie życia. Przedstawiciele gdyńskich instytucji, podczas Międzynarodowego Dnia Edukacji, zastanawiali się jak sprawić, by chęć rozwijania się stała się ważnym elementem codzienności mieszkańców.

Gdynia została przyjęta do Światowej Sieci Miast Uczących się UNESCO (Global Network of Learning Cities) w 2019 r. Jest to organizacja, która powstała w 2015 roku, a dzisiaj skupia 225 miast z 53 krajów ze wszystkich kontynentów. Dla uczestników tego stowarzyszenia ważna jest idea rozwoju edukacji zarówno formalnej, jak i nieformalnej w swoich miastach, która zapewni rozwój mieszkańców w każdym wieku. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek powołał zespół złożony z przedstawicieli instytucji zajmujących się przygotowaniem szerokiej oferty edukacyjno-kulturalnej w mieście, aby opracowali metody stałego rozwijania w Gdyni idei miasta uczącego.

– Nasze zadanie polega na wzmocnieniu wątków uczenia się przez całe życie w politykach miasta – wyjaśnia wiceprezydent Michał Guć, przewodniczący zespołu ds. realizacji idei miasta uczącego się. – Mamy bardzo szeroką ofertę różnego rodzaju zajęć edukacyjnych kierowaną do wszystkich grup mieszkańców. To oferta instytucji miejskich, ale też organizacji pozarządowych. Dzięki pracom tego zespołu chcemy tę ofertę jeszcze poszerzyć, by w jeszcze lepszym stopniu odzwierciedlała oczekiwania mieszkańców. Jestem przekonany że realizacja pomysłów, które już mamy, zachęci gdynian do pogłębiania swojej wiedzy, kontynuowania edukacji.

Samorząd miejski prowadzi wiele instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie szerokiej oferty edukacyjnej dla mieszkańców. Są wśród nich – Laboratorium Innowacji Społecznych, Centrum Aktywności Seniora, Wydział Kultury Urzędu Miasta, Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Biblioteka Gdynia, Centrum Nauki Experyment, Gdynia Rodzinna, Gdyńskie Centrum Sportu. Przedstawiciele tych placówek spotkali się, aby przenalizować ofertę wszystkich dostępnych wydarzeń w mieście.

– Mamy nadzieję, że uda nam się przeanalizować grupę odbiorców, zobaczyć gdzie są luki, określić którymi grupami powinniśmy się jako miasto bardziej zaopiekować i zdiagnozować, czy wszystkie obszary naszego miasta mają dostęp do edukacji nieformalnej – powiedziała Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

fot. UM Gdynia/Aleksander Trafas