Read More

Gdyński modernizm i UNESCO

Modernistyczna zabudowa śródmieścia Gdyni coraz bliżej wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto dostało się na listę tentatywną. Jest to ostatni etap przed wpisaniem na listę zasadniczą.

O tym ważnym wydarzeniu poinformowała minister Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, w liście skierowanym do uczestników 7. Międzynarodowej Konferencji „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”.

– Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że w zeszłym tygodniu wysłałam do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu wniosek o umieszczenie na niej modernistycznego Śródmieścia Gdyni (…). Tym samym otworzyliśmy drogę do wpisania założenia urbanistycznego Gdyni na listę UNESCO. Serdecznie gratuluję władzom miasta oraz mieszkańcom Gdyni. Nie dziwi zatem, że jedna z najważniejszych i międzynarodowych konferencji poświęconych architekturze współczesnej odbywa się w tym magicznym miejscu. Gratuluję prezydentowi Gdyni, Wojciechowi Szczurkowi, złożenia wniosku do UNESCO – czytamy w liście.

Starania o wpisanie śródmieścia Gdynia na listę UNESCO rozpoczęły się wiele lat temu. Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków, utworzone dwadzieścia lat temu, dbało o modernistyczną zabudowę miasta. W 2007 r. samorząd złożył wniosek o wpisanie Śródmieścia Gdyni do wojewódzkiego rejestru zabytków, co umożliwiło miastu ubieganie się o status Pomnika Historii RP. Tytuł ten przypadł miastu w 2015 r. na mocy rozporządzenia wydanego przez Prezydenta RP. Dzięki temu śródmieście Gdyni weszło do grona najważniejszych zabytków w Polsce. Samorząd nie ustawał w swoich działaniach podejmując wiele działań promocyjnych związanych z propagowaniem historii i architektury miasta. Od 2007 r. Gdynia organizuje międzynarodowe konferencje pod hasłem „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni” poświęcone prezentacji najnowszych badań nad architekturą modernistyczną i zagadnień konserwatorskich z nią związanych. Agencja Rozwoju Gdyni na zlecenie miasta prowadzi projekt Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, w ramach którego organizowane są wykłady z ekspertami, spacery tematyczne po zabytkowej zabudowie, konkursy i rozmaite wydarzenia.

Modernistyczne przykłady architektury znaleźć można również na terenie portu morskiego. Do najważniejszych zabytków tego terenu należą: Elewator Zbożowy, Łuszczarnia Ryżu, a także Chłodnia Portowa, Chłodnia Śledziowa i Chłodnia Rybna.

fot. gdynia.pl