Read More

Gospodarka morska i turystyka

650 osób i niemalże 40 prelegentów z kraju i z zagranicy odwiedziło tegoroczne 19. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni podkreśliła znaczenie i dynamikę rozwoju Sea City, które staje się również zapleczem dla firm związanych z gospodarką morską.

Tematem przewodnim Forum, nad którym zastanawiali się paneliści były „Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w krajach UE na tle światowych rynków”. Rozmowy specjalistów toczyły się równolegle w czterech obszarach tematycznych obejmujących najaktualniejsze trendy i wyzwania współczesnej gospodarki: Technologie Morskie, Porty i Logistyka, Prawo i Finanse oraz Shipping.

– Gospodarka morska to dziś niesłychanie prężna branża, która z powodzeniem sięga po zdobycze technologiczne sektora innowacyjnego. Współczesność to bowiem ścisły mariaż inteligentnych technologii i dobrego zarządzania – mówiła Katarzyna Gruszecka – Spychała wiceprezydent Gdyni podczas Forum.

Jak przykład takiego połączenia wiceprezydent podała Gdyński Park Konstruktorów, działający na terenach postoczniowych.
– To miejsce, gdzie firmy mogą poddawać testom prototypowe rozwiązania z dziedziny technologii. Skraca to drogę wdrożenia śmiałych pomysłów w życie, co unowocześnia branżę morską i ją rozwija – podkreśliła wiceprezydent.

Władze samorządowe na każdym kroku podkreślają ścisły związek miasta z morzem. Zagospodarowanie terenów postoczniowych i oddanie ich miastu i mieszkańcom jest kolejnym przykładem zwrócenia się miasta w stronę morza, jako ważnego sektora gospodarki regionu.

– Port w Gdyni notuje najlepsze wyniki w całej swojej historii, co napawa optymizmem i jest powodem do dumy. Powstaje nowy terminal promowy, a na terenach postoczniowych działa kilkanaście dużych firm – mówiła wiceprezydent Gdyni.

Nowością na tegorocznym Forum było seminarium Turystyka od Morza poświęcone trendom związanym z turystyką na obszarach nadmorskich. Podczas dwóch bloków tematycznych eksperci omawiali potrzeby i zachodzące zmiany w turystyce cruisingowej i żeglarskiej w rejonach Morza Bałtyckiego. Paneliści poszukiwali zależności między zmieniającymi się potrzebami turystów morskich i rejsowych, a konkurencyjną ofertą w zakresie produktów turystycznych m.in. na przykładzie rynków skandynawskich.

Przedstawiciel Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zwracał uwagę na zmieniający się styl życia, który wpływa na przeobrażanie trendów turystycznych. Współczesny turysta wyjeżdża częściej, a jego podróże są przez to krótsze. Bardzo popularne są wyjazdy kilkudniowe do miejsc usytuowanych bliżej miejsca zamieszkania. Stąd eksperci prognozują wzrost popularności turystyki morskiej umożliwiającej szybką i komfortową podróż. Rosnącym trendem w podróżach jest również łączenie wyjazdów służbowych z wypoczynkiem – bleisure travel. Uczestnicy seminarium zastanawiali się w jaki sposób wykorzystać te trendy w turystyce dopasowując do nich ofertę, która odpowie ona na oczekiwania współczesnego turysty.

fot. Paweł Kukla/UM Gdynia