Read More

Jak będzie wyglądał Pirs Przyszłości?

Samorząd Gdyni poszukuje inspiracji do ponownego zagospodarowania mola Południowego, Skweru Kościuszki oraz alei Jana Pawła II. W tym celu ogłoszono konkurs na projekt zabudowy tego terenu określanego mianem Pirsu Przyszłości. Sąd konkursowy właśnie wybrał projekt z efektowną, naziemną promenadą, z której można podziwiać widok na morze i port.

Miejsce odwiedzane licznie przez gdynian i turystów, jakim jest teren mola Południowego, zdaniem władz miasta, powinno bardziej kompleksowo odpowiadać na oczekiwania różnych grup społecznych i ich potrzeb. W tym celu w sierpniu br. ogłoszony został konkurs studialno-ideowy na projekt zabudowy tego terenu.

– Mam świadomość, że ta przestrzeń publiczna może jeszcze pełniej realizować oczekiwania mieszkańców i osób odwiedzających Gdynię. Dostrzegam potrzebę jej uatrakcyjnienia, integracji przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych, a także połączenia kompleksowości oraz wielofunkcyjności dzięki powiązaniu funkcji kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas ogłaszania konkursu.

Pomysł konkursu spotkał się z dużym odzewem ze strony środowiska architektonicznego. Do konkursu zgłoszono 16 prac. Teren Pirsu Przyszłości, jak określono w regulaminie teren poddany restrukturyzacji, bardzo pobudził wyobraźnię architektów. Możliwość wykreowania nowej przestrzeni przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości urbanistycznej miejsca oraz podkreśleniu jego walorów naturalnych okazała się bardzo atrakcyjna. Władze miasta zaznaczyły, że poszukują pomysłów i inspiracji do zmiany tego obszaru.

– Rzadko zdarzają się takie konkursy ideowo-studialne, w których nie trzeba za bardzo zajmować się kwestiami technologicznymi szczegółowych rozwiązań, a potrzebna jest wizja. I to wizja z diagnozą tożsamości miasta, które jest młode, niezwykle atrakcyjne i, jak się okazuje, inaczej postrzegane przez mieszkańców, a inaczej przez turystów. (…) Prace, które zostały zgłoszone, miały za zadanie połączyć te punkty widzenia w jedną całość. Już tytuł konkursu, czyli „Pirs Przyszłości”, sugerował, że oczekujemy spojrzenia, które zdiagnozuje tę tożsamość, ale też pokaże, w jakim kierunku powinna się ona dalej rozwijać – mówiła podczas ogłoszenia wyników konkursu prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, przewodnicząca sądu konkursowego.

Sąd konkursowy po obejrzeniu wszystkich projektów nagrodę główną przyznał pracowni SMOL Architekt. Autorzy zaproponowali w swojej propozycji naziemną promenadę usytuowaną wzdłuż głównej osi kompozycyjnej, zakończonej tarasem widokowym o kolistym, rzeźbiarskim kształcie. Forma architektoniczna promenady nadziemnej zakończona wygiętą wstęgą wysuniętego w morze tarasu widokowego, drobne pawilony usługowe i mała architektura nawiązują do modernistycznego dziedzictwa architektury Gdyni, podkreślając w ten sposób tożsamość miasta.

– Wybraliśmy w zgodnym głosowaniu pracę, która naszym zdaniem najdokładniej odpowiadała na problemy sformułowane w regulaminowych pytaniach i zagadnieniach. Przede wszystkim priorytetowo traktowała kwestie istnienia zabytkowej osi komunikacyjnej, poza tym ucieleśniała pomysł stworzenia dobrego i dogodnego widoku na morze w różne strony poprzez zaprojektowanie specjalnej kładki spacerowej, ponadto przewidywała wielofunkcyjność tych przestrzeni, które pozostają pod kładką, rozumiejąc potrzeby miasta, takie jak na przykład organizacja różnego rodzaju imprez – skomentowała zwycięską koncepcję Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Sąd konkursowy wskazał również projekty, które uzyskały drugie i trzecie miejsce w konkursie oraz wyróżnił jeszcze trzy projekty. Szczegółowe informacje na temat złożonych prac, w tym uzasadnienia werdyktu i opinie sądu konkursowego o nagrodzonych i wyróżnionych projektach będą dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl/konkurs-pirs.
Zwycięskie i wyróżnione projekty można obejrzeć w ramach pokonkursowej wystawy w InfoBoksie (ul. Świętojańska 30). Prace będą tam prezentowane od 14 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku.

foto: mat. SMOL Architekt