Read More

Miasto tworzy pirs przyszłości

Gdyński samorząd zamierza zmienić zabudowę mola Południowego, alei Jana Pawła II i skweru Kościuszki. Waśnie ogłosił konkurs na nowe zagospodarowanie tego atrakcyjnie położonego terenu i zaprosił architektów do zaprezentowania swoich pomysłów na wykorzystanie jego potencjału.

Najważniejsza oś kompozycyjna Gdyni zostanie przearanżowana. Teren, który chętnie odwiedzają mieszkańcy i turyści, otrzyma nowy wygląd. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, chciałby, aby ta przestrzeń jeszcze pełniej realizowała oczekiwania mieszkańców i odwiedzających.

– Dostrzegam potrzebę jej uatrakcyjnienia, integracji przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych, a także połączenia kompleksowości oraz wielofunkcyjności dzięki powiązaniu funkcji kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych. Miejsce to identyfikuje Gdynię, skupia mieszkańców i turystów zarówno podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych, jak i podczas codziennych aktywności – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Architekci będą mogli przedstawić swoją wizję zagospodarowania tej lubianej przez wszystkich przestrzeni miejskiej. Miasto określiło jednak swoje oczekiwania. Urzędnicy chcieliby, aby propozycje nawiązywały do modernistycznego charakteru Śródmieścia i były jego twórczą interpretacją. „Pirs Przyszłości”, bo tak został określony w przetargu ten teren, powinien odzwierciedlać tradycje i ambicje Gdyni jako miasta nowoczesnego i otwartego.

– Konkurs nie stanowi gwarancji jedynego i idealnego rozwiązania, ale jest to najlepszy znany sposób poszukiwania pomysłów, idei czy wizji. Zawsze zaś otwiera szanse na debatę i dialog o mieście, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do tak wyjątkowej przestrzeni – podkreśla w konkursowym liście intencyjnym dr inż. arch. Bartosz Macikowski, przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Na molo Południowym czas wolny spędzają całe rodziny. Zaproponowane rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne powinny więc sprzyjać społecznym interakcjom i aktywnościom miejskim o każdej porze roku i niezależnie od warunków atmosferycznych. Nowa przestrzeń powinna też stawiać na wysoką estetykę, tożsamość miejsca i wykorzystanie naturalnego otoczenia oraz uwzględniać potrzeby różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami.
Termin składania projektów upływa 15 listopada br. Propozycje Pirsu Przyszłości oceni ośmioosobowy sąd konkursowy, w którym zasiadają m.in. wiceprezydent ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, architekt miejski Renata Stelmach, znany reportażysta Filip Springer, który w swojej twórczości skupia się m.in. na estetyce przestrzeni publicznych czy architekturze. Przewodniczącą sądu konkursowego jest prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz z Politechniki Warszawskiej. Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone 10 grudnia br.
Nagrodzone i wyróżnione prace będą inspiracjami do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru molo Południowego, skweru Kościuszki i okolic ul. 10 Lutego. Mogą też zostać wykorzystane np. do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub działaniach inwestycyjnych dotyczących tego terenu.
Informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.gdynia.pl/konkurs-pirs.

fot. Dzielice #wGdyni