Międzytorze

Obszar tzw. „Międzytorza” obejmuje tereny położone na północ od ul. Jana z Kolna do granic portu. Jest to największy kompleks terenów rozwojowych północnej części śródmieścia Gdyni o powierzchni 600 tys. m kw.  

Planowana zabudowa tego obszaru, wyznaczona przez nowe, projektowane ulice, będzie kontynuowała historyczną siatkę urbanistyczną śródmieścia Gdyni i nawiązywała do niezrealizowanych planów miasta z okresu międzywojennego. Tereny te zajmowane dotychczas przez przemysł stoczniowy zostają obecnie włączane do tkanki miejskiej. Atrakcją tego terenu ma być zielony ciąg komunikacyjny, przecinający kwartały urbanistyczne, wytyczony częściowo po nieczynnej bocznicy kolejowej prowadzącej do terenów Dalmoru. Ciąg stanowić będzie alternatywną, w stosunku do układu ulicznego, trasę łączącą nowe tereny inwestycyjne z rejonem Dworca Głównego PKP i rezerwę dla przyszłych rozwiązań komunikacji zbiorowej.

Na obszarze Międzytorza planuje się powstanie zabudowy mieszkaniowej połączonej z szerokim wachlarzem usług śródmiejskich. W sąsiedztwie dworca PKP przewidywana jest lokalizacja zespołu handlowo–usługowego wraz z dużym parkingiem, który będzie stanowił część węzła integracyjnego projektowanego w rejonie dworca.