Już w drugiej połowie XX wieku, w latach 80. i 90. przemysł portowy i morski zlokalizowany przy nabrzeżach dużych miast uległ ekonomicznym przeobrażeniom, w wyniku których zakłady opuszczały zajmowane dotychczas tereny, pozostawiając po sobie duże niezagospodarowane obszary. Zagospodarowanie tych powierzchni przez lokalne samorządy było dużym wyzwaniem. Należało bowiem połączyć te tereny z sąsiadującymi obszarami, uwzględniając dopasowanie istniejącej sieci dróg, czy tras komunikacji miejskiej.

Przez bezpośredni kontakt z wodą tereny nadbrzeżne są dziś wyjątkowymi fragmentami miast. Są to znakomite miejsca do rekreacji i organizacji różnych wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych łączą różnorodne funkcje i wyznaczają miejsca na otwarte przestrzenie publiczne, tak aby mieszkańcy oraz turyści mogli podziwiać widoki i korzystać z ich niepowtarzalnego usytuowania.

Jednym z przykładów metropolii, która podjęła się rewitalizacji ponad 155 ha terenu w centrum miasta położonego nad rzeką Łabą, jest Hamburg. W HafenCity do 2025 r. ma powstać ponad 5,5 tys. mieszkań i 40 tys. nowych miejsc pracy, a dzielnicę ma zamieszkiwać 12 tys. mieszkańców.

Również nasi północni sąsiedzi nadawali miejski charakter terenom po dawnym porcie zlokalizowanym w miejscowości Malmö. Było to miasto przemysłowe ulokowane w sąsiedztwie Kopenhagi. Kluczowym dla rozwoju miasta stało się wybudowanie 16-kilometrowego mostu samochodowo-kolejowego łączącego obie miejscowości. Priorytetem stało się stworzenie przestrzeni publicznych na nowym obszarze miasta oraz umożliwienie spacerowiczom dostępu do linii brzegowej. Zaprojektowana promenada ciągnąca się wzdłuż linii brzegowej, pomosty i częste zejścia do morza tworzą miejsca atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Projekt rewitalizacji terenu zaplanowany został do 2018 r.

W 2000 r. przyjęto plany zagospodarowania nabrzeży w norweskim Oslo. Przebudowa nabrzeża łączy się z wdrożeniem nowych projektów komunikacji miejskiej. Ideą przewodnią jest włączenie wszystkich terenów poprzemysłowych do centrum miasta, przemieniając je w centra handlowe i rekreacyjne, a także nasycając je zabudową mieszkaniową. Celem tych działań jest ponowne połączenie miasta z morzem i zapewnienie zrównoważonej jakości życia jego mieszkańcom. Całkowita powierzchnia Fjord City obejmuje 225 ha. W 2008 roku zakończono budowę Opery, która przez swój projekt stała się wizytówką dzielnicy oraz miejscem wypoczynku. Załamany dach budynku do poziomu ziemi tworzy duży nasłoneczniony plac, zapraszając przechodniów do relaksu i podziwiania panoramy miasta. Oslo od dwóch ostatnich dekad jest w trakcie przebudowy nabrzeża i zbliżania miasta do wody.

Hamburg

(© Michael Behrendt; Quelle: Überseequartier Beteiligungs GmbH)

Hamburg

(© ELBE&FLUT)

Hamburg

(© ELBE&FLUT)

Hamburg

(© ELBE&FLUT)