Read More

Śródmieście Gdyni i UNESCO

Modernistyczna zabudowa śródmieścia Gdyni na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO? Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyła osoby z Narodowego Instytut Dziedzictwa do sporządzeniu formalnego wniosku. W Gdyni specjalny zespół ekspertów zajmie się promocją gdyńskiego dziedzictwa.

Aby znaleźć się na prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, wnioskodawcy muszą przejść wieloetapowy proces. Najpierw należy otrzymać status Pomnika Historii, a dopiero po spełnieniu niezbędnych etapów, wnioskować o wpisanie na tzw. wstępną listę (Tentative List) UNESCO. Gdynia w 2007 r. złożyła wniosek o wpisanie Śródmieścia Gdyni do wojewódzkiego rejestru zabytków, co umożliwiło miastu ubieganie się o status Pomnika Historii RP. W 2015 r. na mocy rozporządzenia wydanego przez Prezydenta RP Śródmieście Gdyni weszło do grona najważniejszych zabytków w Polsce.
Drugim etapem starań uzyskania wpisu jest podejmowanie działań promocyjnych, popularyzujących gdyńskie dziedzictwo architektury modernistycznej w kraju i za granicą. Specjalnie do tego celu prezydent Gdyni powołał zespół ekspertów.

– Zadaniem naszego zespołu jest dalsze dbanie o międzynarodową promocję cennego zabytku architektury i urbanistyki modernistycznej, czyli Śródmieścia Gdyni – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Teraz musimy przygotować dokumentację, która zaświadczy o ponadkrajowym charakterze tego osiągnięcia, które zostało tu w latach 20. i 30. dokonane. Ta dokumentacja musi trafić do ekspertów UNESCO.

Wpis na listę przyznawany jest tylko raz w roku. W Polsce jest 15 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z czego 14 to obiekty dziedzictwa kulturowego oraz 1 dziedzictwa przyrodniczego.

Samorząd gdyński konsekwentnie od wielu lat dba i szczyci się swoją modernistyczną architekturą.
Od 2007 r. Gdynia organizuje międzynarodowe konferencje pod hasłem „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni” poświęcone prezentacji najnowszych badań nad architekturą modernistyczną i zagadnień konserwatorskich z nią związanych. Miasto przystąpiło do stowarzyszenia Docomomo International, czyli międzynarodowej organizacji, która wspiera i upowszechnia działania dotyczące modernizmu w architekturze. W czerwcu 2018 roku Gdynia wzięła udział w spotkaniu założycielskim grupy Modern Cities Reporting dedykowanej problematyce konserwatorskiej związanej z zarządzaniem zespołami zabudowy modernistycznej.