Read More

Tereny stoczniowe na sprzedaż

Blisko 7 hektarów terenu z bezpośrednim dostępem do basenu IX w obszarze morskiego portu Gdynia wystawiła na sprzedaż lub długoterminową dzierżawę Stocznia Wojenna. Inwestor będzie mógł prowadzić w tym miejscu działalność produkcyjną, portową lub wynajmu powierzchni biurowej.

Na wystawionym na sprzedaż obszarze znajdują się budynki biurowe, magazyny, a także niezbędna infrastruktura energetyczna i drogowa. Przyszły inwestor przy ul. Śmidowicza będzie mógł zorganizować tutaj działalność produkcyjną, portową, ale także polegającą na wynajmie powierzchni biurowych. Stocznia planuje sprzedaż lub długoterminową dzierżawę części swoich terenów w związku z prowadzonym procesem kompaktyzacji obszarów produkcyjnych.

– Sukcesywnie od dwóch lat opuszczamy kolejne budynki produkcyjne i magazynowe leżące na terenach najbardziej oddalonych od miejsc budowy i remontu okrętów i relokujemy poszczególne funkcje bliżej nich, aby wyeliminować straty czasu produkcyjnego na przemieszczanie się pracowników i materiału – wyjaśnia Konrad Konefał, prezes Stoczni Wojennej.

Prezes stoczni zdradził również najbliższe plany rozwojowe firmy, które umożliwią środki pozyskane ze sprzedaży terenu.
– W naszych planach jest budowa nowej hali produkcyjnej na potrzeby wydziału mechanicznego, rurarskiego i ślusarskiego. Na ten cel chcemy pozyskać środki inwestycyjne pochodzące z udostępnienia podmiotom zewnętrznym tej części naszego majątku, która nie jest nam niezbędna do działalności – dodaje prezes.

Stocznia w ogłoszeniu nie ogranicza podmiotów i rodzajów działalności, które mogłyby znaleźć swoje miejsce na jej terenach. Oferty można składać zarówno na część, jak i całość oferowanych gruntów i budynków. Nie ma także preferowanego trybu objęcia tych nieruchomości przez oferenta, dopuszczono sprzedaż i dzierżawę. Czas na przesłanie ofert upływa 13 marca.
Stocznia Wojenna powstała w styczniu 2018 r. po przejęciu majątku będącej w stanie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej. Jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

fot. mat. Stoczni Wojennej