Read More

W Gdyni o jakości życia

W jaki sposób tworzyć i rozwijać współczesne miasta, aby podnosić jakość życia ich mieszkańców – zastanawiali się uczestnicy trzeciej edycji Real Estate Impactor, konferencji organizowanej w Gdyni przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Ponad 200 uczestników konferencji, a wśród nich samorządowcy, urbaniści, inwestorzy i deweloperzy przez dwa dni (20-21.05) dyskutowali w Gdyni o jakości życia w mieście jako usłudze świadczonej jego mieszkańcom. Obecnie oprócz tzw. twardych, mierzalnych wskaźników rozwoju miast w rozmaitych rankingach coraz częściej bada się zadowolenie mieszkańców z życia w swoim mieście. Na owo zadowolenie składa się wiele czynników, które ułatwiają i umilają mieszczanom życie w aglomeracjach.

Jak podała Anna Krzyżanowska, redaktor prowadząca działu Nieruchomości w „Rzeczpospolitej”, do 2050 roku ponad 75 proc. społeczeństwa będzie mieszkało w miastach. Dlatego warto się zastanowić jakie będą te miasta, jak się będzie w nich żyło, pracowało i spędzało czas.
Uczestników przywitała wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała, która przyznała, że strategia Gdyni do 2030 r. zakłada podnoszenie jakości życia mieszkańców.

– To kongres, który pozwala wymieniać się informacjami pomiędzy samorządem a branżą biznesową w taki sposób, abyśmy lepiej się rozumieli. Tak, aby może biznes lepiej rozumiał, gdzie należy dołożyć więcej dobra wspólnego, a żebyśmy jednocześnie my lepiej rozumieli potrzeby biznesu i umieli się do nich dostosować. Tym razem mówimy o jakości życia. To temat idealny do tego, aby mówić o nim w Gdyni. Będzie też mowa o tym, jak dbałość o jakość życia wpływa na strategię. Nasza strategia do 2030 roku jako cel horyzontalny stawia sobie jakość życia i próbujemy działać tak, aby był to ostateczny cel wszystkiego, co w mieście robimy – mówiła podczas powitania Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Pierwszym wystąpieniem kongresu była prezentacja Slagina Parakatila, dyrektora w firmie Mercer, cenionego eksperta w dziedzinie oceny atrakcyjności miast w wielu krajach. Zwrócił on uwagę, że jakość życia jest obecnie wyznacznikiem strategii rozwoju miast, a każde miasto ma pewne cechy szczególne, które należy wykorzystywać i wspierać.

Architekci i deweloperzy rozmawiali o projektach deweloperskich i urbanistycznych służących mieszkańcom. Zastanawiano się również nad inicjatywami prywatnymi i publicznymi, które mogą podnieść jakość życia.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyło przyznanie nagród REAL ESTATE IMPACTOR dla najbardziej spektakularnych i znaczących projektów, które zmieniają oblicze swojej okolicy. Statuetki wręczali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.

fot. Kamil Złoch/UM Gdynia