Read More

Weekend Architektury. Antycypacja

Jak skutecznie poprawić przestrzeń miejską? Jak przewidywać przyszłe oczekiwania i potrzeby społeczne, na które architektura powinna odpowiadać? To zagadnienia, które omawiali uczestnicy X Weekendu Architektury skoncentrowanego wokół hasła Antycypacja.

Weekend Architektury jest wydarzeniem skupiającym specjalistów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni miejskiej m.in. architektów i urbanistów. Podczas spotkań weekendowych mają okazję do przedstawienia swoich najważniejszych projektów, a także omówienia ważnych zagadnień związanych z współczesnym projektowaniem i planowaniem rozwoju nowoczesnych miast. Tegorocznym hasłem przewodnim Weekendu Architektury było słowo „antycypacja”, wskazujące na konieczność dostosowywania się architektury do oczekiwań społecznych.

– Tegorocznym hasłem chcieliśmy zwrócić uwagę na konieczność przewidywania i planowania również w odniesieniu do architektury – wyjaśnia Jacek Debis, dyrektor Agencji Rozwoju Gdyni, organizatora wydarzenia. – Jak ważne jest przewidywanie możliwych zdarzeń pokazały nam ostatnie wydarzenia na świecie m.in. pandemia czy pożar w Bejrucie. Nie uda nam się zapewne odgadnąć wszystkich zagrożeń, jednak możemy tworzyć architekturę i miasta w taki sposób, aby pomagały ludziom i odpowiadały na ich zmieniające się potrzeby.

Uczestnicy paneli dyskusyjnych zastanawiali się nad rolą i miejscem architektury we współczesnym świecie. Jak projektanci mogą przeciwdziałać przyszłym zagrożeniom, czy są w stanie je przewidzieć i przygotować miasta na kolejne wyzwania XXI w. Paneliści analizowali zmiany, które wywołała sytuacja zagrożenia pandemią w skupiskach miejskich. Zdaniem prelegentów nowa sytuacja przemodelowała akcenty i zachowania mieszkańców. Zauważalny został odwrót od galerii handlowych na korzyść terenów zielonych, które powinny pojawić się we wszystkich dzielnicach miast, tak aby ułatwić do nich dostęp. Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni opowiedziała, o nowym podejściu samorządu do planowania rozwoju miasta.

W jaki sposób architektura może oddziaływać na zachowania mieszkańców na przykładzie swoich interaktywnych projektów mówili architekci w Pracowni LAX z Wrocławia. Dr Kazimierz Butelski z Politechniki Krakowskiej opowiedział o złożonej sytuacji w Bejrucie oraz perspektywach odbudowy zniszczonej wybuchem części miasta. Wśród problemów poruszanych podczas Weekendu były również kwestie proekologiczne, w tym redukcji emisji CO2 oraz temat oszczędności energetycznej. Dr Michał Stangel z Politechniki Śląskiej przedstawił przykłady architektury zintegrowanej z zielenią proponowane przez współczesnych projektantów w Polsce i na świecie. W ten trend zielonego miasta wpisuje się również Gdynia z projektem Klimatyczne Centrum, którego założenia przedstawił zebranym wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk. Partnerem Weekendu Architektury był Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Gośćmi specjalnymi festiwalu byli dyrektor Instytutu dr Bolesław Stelmach, Ewa Rombalska pełnomocnik dyrektora Instytutu oraz Patrycja Jastrzębska. Wystąpienie obu pań dotyczyło edukacji architektoniczno-urbanistycznej, która jest jednym z głównych zadań instytutu. Natomiast dyrektor Bolesław Stelmach opowiedział o rozbudowie budynku Sejmu RP w latach 2000-2018.

Program Weekendu Architektury jest zróżnicowany, gdyż oprócz rozmów o tworzeniu i projektowaniu, organizatorzy oferują również archi spacery tematyczne. Umożliwiają one zwiedzanie modernistycznej architektury Gdyni, której specyfikę zdradzają eksperci i architekci. W tym roku gdyński duet architektów z pracowni Arch-Deco pokazał i opowiedział o swoich realizacjach m.in. budynku Wydziału Oceanografii i Geografii UG, projekcie Parku Centralnego, Biurowcu „Square” oraz domu jednorodzinnym przy Prusa, nazywanym także „Domem nad Bulwarem”. W tym roku pojawiły się również nowe trasy Gdyńskiego Szlaku Modernizmu – „Nieznany funkcjonalizm Kamiennej Góry” czy „Przedwojenna Lipowa”. Weekendowi Architektury towarzyszyły również inne artystyczne wydarzenia – wystawa prac na drewnie autorstwa Pilecki Institut z Berlina, instalacja wideo pt. „Vis-a-Vis”, a także pokaz przedpremierowy filmu Letters from Home – obraz autorstwa polsko-izraelskiej twórczyni Hadas Tapouchi.