Sea City to obszar terenów postoczniowych poddawany obecnie procesowi rewitalizacji. Jest to jeden z głównych celów strategicznych miasta, które chce zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój tych terenów, przywracając im funkcje miejskie.

Efektem wspólnych działań, zarówno miasta, jak i inwestorów biznesowych, będzie powstanie nowoczesnej i prestiżowej dzielnicy Gdyni łączącej funkcje mieszkalne, biznesowe i usługowe. Zgodnie z zapisami planów zagospodarowania przestrzennego opracowanego przez miasto, nowoczesna architektura powstająca na tym terenie ma wpisywać się w historyczną zabudowę z zachowaniem jej walorów. Gdynia, jej mieszkańcy i turyści zyskają tereny, które dotychczas nie były udostępniane. Powstająca obecnie strefa odpoczynku, biznesu oraz rozrywki w znaczący sposób poszerzy ofertę miasta.

Inwestorzy posiadają już projekty zagospodarowania poszczególnych obszarów. Ruszyły już pierwsze prace, które niedługo w znaczący sposób zmienią krajobraz tego rejonu Gdyni. Wśród obszarów poddawanych rewitalizacji znajduje się teren pomiędzy Sea Tower a Skwerem Kościuszki, na którym powstaje projekt Gdynia Waterfront. Przy nabrzeżu Mola Rybackiego planowana jest realizacja nowoczesnego kompleksu biurowo-mieszkalnego, uzupełnionego o zabudowę handlowo – usługową. Wybrany został również projekt nowej mariny, którego realizacja ma rozpocząć się w 2015 r.

Powierzchnia terenów poportowych przeznaczonych na funkcje śródmiejskie: ok. 71,6 ha.  Powierzchnia terenów inwestycyjnych na tym obszarze: ok. 33 ha.

Plany zagospodarowania przestrzennego zakładają kontynuację układu ulicznego, skali i form zabudowy istniejącego śródmieścia w nawiązaniu do przedwojennych planów. Wyznaczono również lokalizację dla zabudowy wysokiej i wysokościowej na tym terenie. Planiści zadbali również o kształtowanie linii zabudowy miasta prezentującej się od strony morza, widocznej z pirsów portu zewnętrznego oraz z promów i statków wycieczkowych.
Miasto przygotowało dwa plany zagospodarowania terenów obejmujących obszary poportowe, które umożliwiają inwestorom zmianę funkcji tych obszarów i kreowanie nowego wizerunku tej części miasta.