Zagospodarować tereny Nauta

Mieszkańcy Gdyni mogą składać do 27 listopada br. uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona.

 

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 10,36 ha. Południowa część terenu ma być przeznaczona na cele usługowo-mieszkaniowe. Pozostały obszar zarezerwowany został dla usług śródmiejskich, administracji gospodarczej, a także funkcji usługowo-biurowych związanych z działalnością Portu Gdynia.
Plan przewiduje również rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej. Ulica Waszyngtona ma zostać rozbudowana i przedłużona do ul. Nowej Węglowej, która przejmie funkcję głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni dostęp do terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia bez konieczności dodatkowego obciążania istniejącego układu ulicznego. Przebudowana zostanie także linia kolejowa na terenie Portu Gdynia.
– Budowa nowych arterii ma przyspieszyć rozwój północnej części gdyńskiego śródmieścia, ale także wypchnąć z centrum ruch tranzytowy, zmierzający do i z portu oraz stoczni – podkreśla wiceprezydent Gdyni Marek Stępa.

 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego został przekazany do publicznego wglądu. Do 13 listopadabr.  można się z nim zapoznać w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), albo na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany. 23 października br. odbyła się publiczna dyskusja nad założeniami planu. O zapisach planu opowiadali pracownicy Biura Planowania Przestrzennego. Do 27 listopada br. można przesyłać uwagi do planu na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby lub podmiotu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Radni Gdyni zajmą się dokumentem przygotowanym przez planistów prawdopodobnie podczas grudniowej sesji.