Znamy projekt Nowej Mariny

Wiadomo już, jak będzie wyglądała Nowa Marina w Gdyni. Do 2017 roku przy al. Jana Pawła II powstanie budynek, w którym znajdą siedziby gdyńskie kluby żeglarskie, hotel, zaplecze konferencyjne, a także restauracje i kawiarnie.

28 stycznia 2014 roku ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję budynku Nowej Mariny. O główną nagrodę ubiegały się cztery pracownie, a najlepszy okazał się projekt gdyńskiego Studia Kwadrat. Jury, któremu przewodniczył wybitny architekt Andrzej Bulanda, za główny atut zwycięskiej koncepcji uznało spokojną, zgeometryzowaną architekturę, odwołującą się wprost do cech lokalnego modernizmu, jednak operującą współczesnym językiem i technologiami. Laureatom przyznano nagrodę w wysokości 15 tys. zł i zlecono realizację projektu wykonawczego.

Ta koncepcja oddaje charakter Gdyni – miasta położonego na styku morza i lądu. Budynek będzie służył celom związanym z wodą, a z drugiej ma też funkcje miejskie i realizuje naszą wizję rozwijania Śródmieścia jak najbardziej w kierunku morza – podsumowuje Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.

Zwraca też uwagę, że miasto poprzez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymaga, by w prestiżowych lokalizacjach organizowane były konkursy architektoniczne.

– To rozwiązanie korzystne dla obu stron – zarówno dla inwestora, jak i miasta. Dzięki temu architektura nowych budynków w Gdyni jest najwyższej jakości – konkluduje Stępa.
Zwycięski projekt zakłada horyzontalny układ przestrzenny, proste formy i dużą funkcjonalność. Nasza koncepcja czerpie z idei modernizmu – podąża za funkcją, a jednocześnie nie narzuca się i nie dominuje otoczenia – twierdzi Jacek Droszcz, prezes Studia Kwadrat.

Po długich dyskusjach udało nam się, przy dużym wsparciu miasta, znaleźć porozumienie z klubami żeglarskimi, z którymi w najbliższych dniach chcemy powołać spółkę celową. W ten sposób kluby zostaną współwłaścicielami nowego obiektu, a nie jak do tej pory – tylko dzierżawcami – podkreśla Wiesław Kaczmarek, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Koszt inwestycji planuje się na ok. 100 mln zł, a jej spodziewany finał to koniec 2017 roku.