Gdynia Miastem Filmu UNESCO

Gdynia została uznana za Miasto Filmu i przyjęta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Dołączyła razem z Cannes (Francja) i Kluż-Napoka (Rumunia) do grona miast, które bardzo mocno wspierają rozwój działalności filmowej.

Starania Gdyni o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych, które rozpoczęły się na początku 2021 roku, wspierał Polski Komitet do spraw UNESCO, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz sieć Europa Cinemas.

– Wpis na listę Miast Kreatywnych UNESCO to uznanie dla wszystkiego, co przez lata wydarzyło się w Gdyni. To możliwości współpracy. Będziemy w tej rodzinie miast, które skupiają się na filmie jako tym podstawowym obszarze swej aktywności w kulturze, szukać różnych projektów, które będą sprawiały satysfakcję uczestnikom i przede wszystkim rozwijały obszar filmu w warstwie kultury i biznesu w naszym mieście – mówi prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

W ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO Gdynia planuje rozwijać projekty lokalne i międzynarodowe. Członkostwo w tej organizacji pozwala na nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń i partnerstwa z innymi miastami aktywnie działającymi w obszarze filmu z całego świata.
Program Sieci Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) został utworzony w 2004 roku, aby wspierać współpracę pomiędzy miastami i regionami, które opierają swój rozwój na różnych dziedzinach gospodarki kreatywnej, rozumianej jako czynnik zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy stowarzyszenia zobowiązują się do budowania międzynarodowego partnerstwa, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

UNESCO przyznaje tytuł miasta kreatywnego w siedmiu dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia. Obecnie Sieć Miast Kreatywnych UNESCO zrzesza 295 miast z 90 krajów.

Gdynia od 1987 roku organizuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, coroczne święto polskiej kinematografii i najważniejszy w kraju konkursowy przegląd jej najnowszych osiągnięć. Oprócz tego Gdynia jest jednym z miast gospodarzy największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce, Millenium Docs Against Gravity oraz Festiwalu Filmowego NNW „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” i Festiwalu Wrażliwego. W mieście prężnie działa Gdyńskie Centrum Filmowe, samorządowa instytucja, która realizuje wiele projektów z obszaru kinematografii. W centrum swoją siedzibę ma Gdyńska Szkoła Filmowa, jedyna na północy Polski szkoła kształcąca reżyserów filmowych.
Samorząd planuje dalszy rozwój projektów związanych z obszarem filmowym. W planach jest powstanie Cyfrowego Centrum Filmowego, czyli internetowej przestrzeni skupiającej wszystkie działania sektora filmowego w Gdyni. Portal będzie wirtualnym repozytorium filmowym, które ma rozwijać ideę dostępności filmowych zasobów dla wszystkich grup odbiorców, w tym dla osób niewidomych i niedowidzących.

0 Komentarzy

Zostaw komentarz