InfoBox

Gdyńskie Obserwatorium Zmian

Budynek o niespotykanej w skali kraju architekturze oraz przeznaczeniu budzi niezmiennie podziw wśród turystów, cieszy się również uznaniem wśród mieszkańców. Doceniony przez marszałka pomorskiego w konkursie na „Najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego”.

Ideą powstania InfoBoxu było powołanie instytucji, która będzie skupiała kompleksowe informacje na temat planów rozwoju miasta, ale także włączała się w bieżące życie Gdyni, przedstawiając jej bogatą ofertę kulturalną.

Gdynia InfoBox stanowi centrum informacji o wielkich przemianach i inwestycjach, planowanych i realizowanych w mieście przekazywanych w sposób atrakcyjny i z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Miejsce usytuowania Obserwatorium wybrane zostało nieprzypadkowo. Teren u zbiegu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego pozwala obserwować centralnie położone obszary miasta, które właśnie zostają poddane procesowi rewitalizacji. InfoBox prezentuje m.in. plany rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych, niegdyś wykorzystywanych przez stocznie, firmy przetwórcze i połowowe, którym zostają właśnie przywrócone funkcje miejskie. Z 22-metrowej wieży można obserwować postępy inwestycji prowadzonych na terenach postoczniowych.

Uznanie budzi również nowoczesna architektura budynku, gdyż InfoBox składa się z 65 kontenerów. W założeniu jego funkcjonowania jest wpisana tymczasowość oraz zmienność. W momencie powstania nowoczesnego Sea City wzniesionego na obszarach poportowych, obiekt będzie mógł zostać przeniesiony w inne miejsce, tam gdzie prowadzone będą kolejne inwestycje, czy przeobrażenia.

InfoBox spełnia również rolę kulturotwórczą włączając się w rozmaite imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane w mieście. Jest miejscem organizowania wystaw, happeningów i innych przedsięwzięć kulturalnych. Zaaranżowanie terenu wokół Obserwatorium sprzyja wypoczynkowi, dlatego mieszkańcy i turyści chętnie spędzają tutaj swój czas wolny.

– Gdyński InfoBox to przykład przemyślanej integracji nowej przestrzeni publicznej z obiektem użyteczności publicznej, dokonanej w trudnej do zagospodarowania części strefy śródmiejskiej – powiedział pomorski marszałek Mieczysław Struk, podczas Pomorskich Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, w trakcie których gdyński InfoBox został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego.

http://gdyniainfobox.pl/